xml地图|网站地图|网站标签 [设为首页] [加入收藏]
当前位置: 美高梅4858mgm > 美高梅4858com > 正文

姬发简介,周武王姬发怎么死的

时间:2019-07-30 05:55来源:美高梅4858com
中文名:姬发 姬发简介 周武王的生平事迹 国籍:中国西周 周武王,西周王朝的建立者。姬姓,名发。他继承其父文王灭商遗志,重用姜尚及周公、召公、毕公等臣,并乘商朝大军在东

中文名:姬发

姬发简介 周武王的生平事迹

国籍:中国西周

周武王,西周王朝的建立者。姬姓,名发。他继承其父文王灭商遗志,重用姜尚及周公、召公、毕公等臣,并乘商朝大军在东南的机会联合西南各族率军东攻,大败商军于牧野,一举灭商。建立西周,定都于镐。在位三年,病死,终年九十三岁。

民族:华夏族

武王伐纣

美高梅4858com,出生地:岐山

周文王十五岁时生武王,武王即位后,继续用姜子牙为国相,以兄弟周公旦、召公奭为助手,进一步整顿内政,增强军力,国力日益强盛。受命九年姬发在盟津大会诸侯,前来会盟的诸侯有800个,一起举行伐商演习。

出生日期:前1087年

受命十一年,商纣王穷兵黩武,持续发动征讨东南夷的战争,已把商朝弄得国困民乏。武王见时机已到,便联合庸、蜀、羌、髳卢、彭、濮等部族,亲率战车300辆,虎贲3000、甲士45000人,进攻朝歌,在牧野大败商军后攻入朝歌。

逝世日期:前1043年

商朝因为军人不足,故武装奴隶兵,奴隶对商厌倦,阵前倒戈,殷商大败,纣王自焚于鹿台,周武王以钺砍纣王遗体,代表诛杀商纣,殷商正式灭亡,史称武王克殷。

www.lishixinzhi.com

周王朝建立,定都镐京。周武王追封父亲为文王,并分封诸侯。

职业:君主

牧野之战

主要成就:灭商建周、牧野之战

牧野之战又称“武王伐纣”,是周武王联军与商朝军队在牧野进行的决战。由于帝辛先征西北的黎,后平东南夷,虽取得胜利,但穷兵黩武,加剧了兄弟和阶级矛盾,最后兵败自焚,商朝灭亡。

姬发——西周王朝开国君主

《史记》卷四《周本纪》记载:帝纣闻武王来,亦发兵七十万人距武王。武王使师尚父与百夫致师,以大卒驰帝纣师。纣师虽众,皆无战之心,心欲武王亟入。纣师皆倒兵以战,以开武王。武王驰之,纣兵皆崩畔纣。纣走,反入登于鹿台之上,蒙衣其殊玉,自燔于火而死。武王持大白旗以麾诸侯,诸侯毕拜武王,武王乃揖诸侯,诸侯毕从。武王至商国,商国百姓咸待于郊。于是武王使群臣告语商百姓曰:“上天降休!”商人皆再拜稽首,武王亦答拜。遂入,至纣死所。武王自射之,三发而后下车,以轻剑击之,以黄钺斩纣头,县大白之旗。

周文王十五岁时生武王,武王即位后,继续用姜子牙为国相,以兄弟周公旦、召公奭为助手,进一步整顿内政,增强军力,国力日益强盛。受命九年姬发在盟津大会诸侯,前来会盟的诸侯有800个,一起举行伐商演习。

受命十一年,商纣王穷兵黩武,持续发动征讨东南夷的战争,已把商朝弄得国困民乏。武王见时机己到,便联合庸、蜀、羌、髳卢、彭、濮等部族,亲率战车300辆,虎贲3000、甲士45000人,进攻朝歌,在牧野大败商军后攻入朝歌。商朝因为军人不足,故武装奴隶兵,奴隶对商厌倦,阵前倒戈,殷商大败,纣王自焚于鹿台,周武王以钺砍纣王遗体,代表诛杀商纣,殷商正式灭亡,史称武王克殷。王朝建立,定都镐京。周武王追封父亲为文王,并分封诸侯。

牧野之战又称“武王伐纣”,是周武王联军与商朝军队在牧野进行的决战。由于帝辛先征西北的黎,后平东南夷,虽取得胜利,但穷兵黩武,加剧了社会和阶级矛盾,最后兵败自焚,商朝灭亡。

《史记》卷四〈周本纪〉记载:帝纣闻武王来,亦发兵七十万人距武王。武王使师尚父与百夫致师,以大卒驰帝纣师。纣师虽众,皆无战之心,心欲武王亟入。纣师皆倒兵以战,以开武王。武王驰之,纣兵皆崩畔纣。纣走,反入登于鹿台之上,蒙衣其殊玉,自燔于火而死。武王持大白旗以麾诸侯,诸侯毕拜武王,武王乃揖诸侯,诸侯毕从。武王至商国,商国百姓咸待于郊。于是武王使群臣告语商百姓曰:「上天降休!」商人皆再拜稽首,武王亦答拜。遂入,至纣死所。武王自射之,三发而后下车,以轻剑击之,以黄钺斩纣头,县大白之旗。

编辑:美高梅4858com 本文来源:姬发简介,周武王姬发怎么死的

关键词: 美高梅4858mgm 美高梅4858com