xml地图|网站地图|网站标签 [设为首页] [加入收藏]
当前位置: 美高梅4858mgm > 美高梅4858com > 正文

美高梅4858com:崔郸简单介绍,陈夷行简要介绍

时间:2019-09-24 05:31来源:美高梅4858com
中文名:崔郸 本 名:陈夷行 国 籍:中国 字 号:字周道 职 业:官员 所处时代:唐朝 www.lishixinzhi.com 民族族群:汉人 性 别:男 出生地:颍川 朝 代:唐 主要成就:参与平定泽潞镇

中文名:崔郸

本 名:陈夷行

国 籍:中国

字 号:字周道

职 业:官员

所处时代:唐朝

www.lishixinzhi.com

民族族群:汉人

性 别:男

出生地:颍川

朝 代:唐

主要成就:参与平定泽潞镇

839年秋,在太常卿任上的崔郸被授予同中书门下平章事,实际上相当于宰相。随后他又任中书侍郎,授银青光禄大夫荣衔。840年,文宗驾崩,弟唐武宗继位,宰相杨嗣复、李玨被罢撤,李德裕被任命为首席宰相,而崔郸的宰相地位不变,据说李德裕和崔氏兄弟有长期的交情。841年,武宗认定杨嗣复、李玨不希望自己继位,想处决他们。李德裕在杜悰建议下,和崔郸及其他宰相陈夷行、崔珙一同介入,武宗饶过了杨、李的性命,改为流放到距京城很远的地方。

www.lishixinzhi.com

841年末,崔郸离开长安,任西川节度使。武宗的叔父唐宣宗继位后,任他为淮南节度使,授同中书门下平章事。他卒于淮南任上,薨年不详。

官 职:检校司空、同平章事、河中尹等

追 赠:司徒

陈夷行是元和七年进士,早年曾效力于藩镇幕府,后到东都洛阳为官,历任侍御史、虞部员外郎。

太和三年,唐文宗将陈夷行召到长安,授为起居郎、史馆修撰,让他参与编修《宪宗实录》,后改任司封员外郎。太和五年,陈夷行升任吏部郎中,并充任翰林学士。太和八年,陈夷行兼任皇太子侍读,每五日一到长生院为太子李永讲学,并获赐绯色官衣、象牙朝笏,后改任谏议大夫、知制诰。太和九年,陈夷行又改任太常少卿。

开成二年,陈夷行在工部侍郎任上被拜为宰相,加授同中书门下平章事。开成三年,杨嗣复、李玨拜相。陈夷行生性孤高,素来轻视杨嗣复,每逢御前议政,都会在言语上加以冒犯,以致发生冲突。他上表皇帝,称自己患有足疾,请求辞去相位。唐文宗不许,命宦官到他府中慰劳。不久,陈夷行进拜门下侍郎。开成四年,陈夷行又进言皇帝,认为不应使臣下握有威权,宰相郑覃也暗指杨嗣复、李玨乱政。杨嗣复数次上表,请辞宰相,借此向文宗施压。当时,陈夷行与郑覃交好,结为同党,在朝中与杨嗣复等人相抗衡,引起唐文宗的憎恶。唐文宗遂免去郑覃、陈夷行的宰相之职。陈夷行被罢为吏部侍郎,不久又出任华州刺史。开成五年,唐武宗继位,将陈夷行召回朝中,授为御史大夫。会昌元年,陈夷行再次拜相,担任门下侍郎、同平章事。当时,回鹘嗢没斯部到天德军,寻求援助,欲内附唐朝。天德军使田牟上表朝廷,建议拒绝受降,并联合吐谷浑、沙陀、党项等部落攻击嗢没斯。首相李德裕则主张接受投降,并提供粮草。陈夷行表示反对,认为此举是在资敌。唐武宗最终采纳了李德裕的建议,赏赐嗢没斯粮草二万斛。

会昌二年,陈夷行被罢为尚书左仆射,后因足疾请辞,改任为太子太保。会昌三年,陈夷行出镇河中府,担任检校司空、平章事、河中尹、河中晋绛节度使。同年五月,唐武宗命陈夷行与成德节度使王元逵、魏博节度使何弘敬、河阳节度使王茂元、河东节度使刘沔一同征讨昭义军。会昌四年,陈夷行病逝于河中节度使任上,追赠司徒。

编辑:美高梅4858com 本文来源:美高梅4858com:崔郸简单介绍,陈夷行简要介绍

关键词: 美高梅4858mgm 美高梅4858com